top of page
Lapes Cover.jpg

Lapes

Lapes has been rapping and performing for the past 10 years proving to everybody that he's here to stay.

It all started for him releasing songs on YouTube with Marmalja which is a Hip Hop group composed of him and long time friend Drinu - Andrea Delicata and open mics sessions from when he was about 17.

 

He then was picked up by already established rapper Jon Mallia and joined No Bling Show alongside Drinu - Andrea Delicata and Bon - Luke Bonavia. With No Bling he wrote his first album: Ċar Kristall also releasing Marija s-Sabiħa a big Maltese Music Short film which blends għana with hip hop, something that has never been done before.

 

In 2015 he went back to his roots and released an underground Maltese rap album called “Demm Ġdid” with Marmalja.

From 2018, Lapes has been on a solo trip wich lead to the release of his debut solo album called “Merħba Malta.”(2021) produced by vetern Hip Hop Producer Dj Mac along side Guitarist Myles.

A collaboration with The New Victorians "Min Jaf" was also one of the highlights for 2021. 

2023 Lapes and Nadine Started there journey as a Group on X Factor Malta Season 4 making it to the Live Shows.

DJ & Beat Box - Funky Monkey

Singer - Nadine

Guitarist - Zack Walters

Bassist - JG

#Lapes #LapesOfficial #141Crew

/

  • Spotify
  • SoundCloud
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Releases

The New Victorians - Min Jaf (feat. Lapes)
03:14
The New Victorians

The New Victorians - Min Jaf (feat. Lapes)

Listen to 'Min Jaf' on Spotify ➡️ https://open.spotify.com/track/26Jfeq0JcmhFnosdLpheyP?si=6B6KHWnIRCuXemjBeDaKsQ&utm_source=copy-link Lirika: Min jaf kieku għidtli ma kellekx ir-risposti Min jaf kieku ma ħallejtekx teħodli posti Issa fl-istess baħar qegħdin Dan kien kollu ħela ta’ ħin Min jaf kieku min jaf Min jaf kieku min jaf Min jaf kieku min jaf Min jaf kieku min jaf Vers 1: Fil-bidu kont qiegħed narak xi ħadd banali iktar kemm tgħid iktar turtani Tibgħat messaġġi: kemm xtaqt tarani, li qatt ma ltqajt ma' karattru bħali Il-fatt li kważi bdejt tadurani, boq ma nafx xi ħaġa rari Li xi ħadd bħalek ser jaffetwani, f’dan il-każ ma nafx xi ġrali U għamilt pass, f’daqqa waħda qiegħda tlaqqagħni mal-familjari Ftit wara li ġejt u dħalt ġo darek int qbadt difrejk u daħħalthom f’dari Bdejt tafdani, tgħidli minn xiex għaddejt kull ma ngħidlek bdejt tismani Lejl tispjegali stejjer aħjar minn ta’ Francis Ebejer, riġlejk madwari (wooo) Dan kien lejl speċjali, ngħid li darli ejja ma kienx ħela ta' ħin, ħela ta' ħin Issa sejjer id-dar daħkan bil-marki ta’ xuftejk kemxejn brutali Ferħan nisma' lil Damian Marley, id-dwejjaq marli, sejjer: Nah Mean! Vers 2: Xejn, l-arloġġ għaddej u t-tokki ngħid illi ħassejthom doppji Imbagħad invadejtli moħħi malli smajtek tgħid li tħobbni Forsi, għax ma ġejtx imrobbi hekk jew għax it-tnejn opposti Qbadt u għalaqt għajnejja t-tnejn għall-botti, Ħallejtek f’idejk teħodni Żammejtek fuq wiċċ l-idejn Għax jiena lilek bdejt inpoġġi qabel kollox nipprova inwettaq dak kollu li inti ġejt u bdejt titlobni B’hekk hemmhekk ħassejtni moħli għax apparti demmi Nistqar li inti ftaħt il-bokka, buti kollu bdejt tixrobli Issa li smajt kull ma kellek xi tgħid kollu sfaxxa fix-xejn Ġejt f’paradoss qas naf hux jien il-problema Għax kull emozzjoni li nħoss lejk kienet estrema Mibegħda, mħabba f’keffa waħda, min ser iċedi l-aħħar? Ma rridx neħel, ħa jispiċċa jiġrili bħal Heath Ledger jekk nirreċta aktar Żammejtek fuq wiċċ l-idejn Issa kelmtek sfaxxa fix-xejn __________________________ The New Victorians are Bettina Muchmore and Philippa Naudi Performers: The New Victorians Lapes Music Production: The New Victorians Additional production, mixing and mastering: Howard Keith at Jagged House Studios Video Production: VSQUARED Choreography: The New Victorians In collaboration with: Dean Gera Carla Grima Ecco Justin Brincat Special Thanks to: Arts Council Malta European Foundation for Support of Culture Bathroom Design Fino Sigma Facebook: https://www.facebook.com/thenewvictoriansmusic Twitter: https://twitter.com/thenewvics Instagram: https://www.instagram.com/thenewvictorians TikTok: https://www.tiktok.com/@thenewvictorians Website: http://www.thenewvictorians.com
Lapes - Erġajna Ġejna  [Official Rehearsal Video]
04:35
Lapes Official

Lapes - Erġajna Ġejna [Official Rehearsal Video]

Lapes - Erġajna Ġejna [Official Rehearsal Video] out now Follow Lapes Facebook: https://www.facebook.com/lapesofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/lapesofficial/ Crew MĊ - Lapes Scratch DJ - Dj Mac Guitars - Myles Vocals - Nadine Drum Machine - Funky Monkey DOP: Myles Azzopardi Editor: Myles Azzopardi Composers - Myles & Dj Mac Lyrics - Lapes Production - Dj Mac Recorded, Mixed & Mastered by Dj Mac at Valhalla Studio Lyrics - Hawn quddiemkom aħna rġajna ġejna Ma waqafniex, għadna l-anqas bdejna Malta u Għawdex lilkom qatt ma nsejna l-gżejjer tagħna... jdejkom fl-arja. Qaluli bil-lingwa Maltija lilek kif se jrebbħuk? Qed taħli ħinek, u ħa tibqa' fqir u batut. Wasalt viċin li nirtira, għax kont ili bla flus Ħeq jien minix Howard Keith, m'għandix 'l Ira fil-but. Din għal Maltin, id f'id inkomplu mexjin. 'Il kull min xtaq li nieqaf għidtlu "le xbin". għax il-Lapes mhuwiex bjond bħal Maxine Il-poplu jixtieq li nasal qisni l-vaccine. Biex ġejt s'hawn, ħadt battikata jien nibqa' l-għaqwa ta' Malta, dik diġà kulħadd jafha. Bir-ritmu niżfen, hija maġika l-ħaġa kif nagħmel moviment u nisparixxikom, puff! abrakadabra! 'Il dal-kompetituri, jien 'il dawn inkisser dawn jikkritikawni, u jien hawn nitbissem, aw' dik tfisser dawn qed jinkazzaw għax qed jarawni nikber waqt li huma bħal Ben Camille imxew lura u waqgħu għal isfel! Hawn quddiemkom aħna rġajna ġejna, ma waqafniex, għadna 'aqqas bdejna Malta u Għawdex lilkom qatt ma nsejna l-gżejjer tagħna... jdejkom fl-arja. (x2) Jien ġejt intikom il-fatti. Gordon jekk tgħid oħra mill-backstage jien aggressiv u se tpatti dal-ponnijiet jibdew jitkellmu, jien m'għandix il-pupazzi Xumm! Xumm! Pu pu pumm! Taħsibni il-Kapxi. Ray Attard kummidjant naħseb smajtu, però jdaħħaq daqs kemm Sarah għanda IQ. Rajtkom waqajtu għaċ-ċajt u din irritatni iktar minn Maxine b'dawk ix-xebgħa Ingliżati. Kont se niġi nkanta l-opri imma għidt il-Mosta lili għallmuni biex ma nikkopja lil ħadd. Ray il-golden buzzer tiegħek ġabli nostalġija (Mela Lapes issa għallimhom naqra ġografija) Nibda billi nsemmi kull oċean, hemm ħamsa minnhom u dak huwa l-limitu; L-Atlantiku, l-Artiku, l-Antartiku, il-Baħar Indjan, kif ukoll il-Paċifiku. Nkompli bil-kontinenti, mela ħarsu lejn il-mappa ħa! L-Amerika ta' Fuq, l-Amerika t'Isfel, l-Asja, l-Ewropa, l-Antartika, l-Awstralja u l-Afrika. Bħalissa qegħdin sebgħa punt ħames mija w' erbgħa w' disgħin biljun persuna però din id-dinja għada tinqered bħalissa hawn iktar bini milli hawn natura. L-aħwa li jien żgur li għandna l-isbaħ art. Hawn xi mija ħamsa u disgħin pajjiż madwar din id-dinja però Malta tagħna bla dubju żgur għandha l-ikbar qalb. #Lapes #LapesOfficial #MaltaGotTalent #MGT #DjMac #FunkyMonkey141 #Myles #Nadine #ValhallaStudio #MylesAzzopardiMedia #141Crew Copyright © All Rights Reserved
Lapes - Riflessjoni ft. Petra [Official Video]
04:25
Lapes Official

Lapes - Riflessjoni ft. Petra [Official Video]

LIRIKA: "Riflessjoni" Ritornell Żomm idek fuq qalbi, kelli nsibek qalb l-anġli Miegħek nikteb l-istejjer, ma rrid ebda xinxilli inti tixgħel bizejjed Dir-riflessjoni hi l-konnessjoni tagħna t-tnejn L-Ewwel Vers Qalbi inti sabiħa, le,le bellezza Jekk qiegħed taħseb illi għandek xi difett, inti perfetta! jsa ibdel l-espressjoni ġo daħka għax ma rridx noqgħod nurik dir-riflessjoni tinkazza U m' hemx bżonn dik il-pasta kola xorta issaħħar lil kulħadd b’dak il karattru, m' hemx bżonn tilbes maskra Il-viżjoni ta sħabek hi opinjoni għax fl-aħħar mill-aħħar Il-konklużjoni mhix opinjoni, int l-aqwa. Ma ddejjaqnix tagħmel xarek ħdejja Nieħu pjaċir narak tħares lejja Għax inti rari ħanini għajnejk żgħar u ħelwin int femminili, naturali l-isbaħ għamla, fertili, U sar il-ħin aħħ, mur ibrilla fjura Int farfett, mela tir, sebbaħ in-natura Id-dinja qiegħda f’idek insa il-figura X’qiegħed ikiddek, għaliex tider insikura? It-Tieni Vers X’ġara sbejħa, għalfejn hemm id-dmugħ f’għajnejk? Għandek xuftejk minfuħa, x’għandek fuq riġlejk? (Għid?) iva ejja nfejqu dik il-ġerħa Sakemm jien inkun ħdejk din mhux se terġa tiġri ibqa ċerta Min peċlaq? min tkessaħ? min beżżak? min weġġak? min refa idu fuqek? min neżżak? min mess dak il-wiċċ, għidli fejn kif meta fejn qiegħed jgħix aa minni m’huwiex se jinħeba lilek xorta għadni nibqa nħobb avolja l-ħajja firditna u żammitna l-bogħod għalik se nibqa nħoss, u kuljum fik naħseb niddefendik niproteġik qalbi mintix waħdek inti b’saħtek , pero dak il wicc ħadd ma jmissu aqqas kristu, x’ħaseb illi għax qabzitlu tweġġa inti ħabba f wiċċu mela ħa narraw x’jagħmel wiċċ imb wiċċ ma raġel, tlaqt infitċu It-Tielet Vers Meta nħares ġewwa wiċċek Nara l-imħabba, l-passjoni, il-lealta’ u r-rispett Inti tifimni u jiena nifmek Qalbi kif emiżtlek stħajt, kif tbissimtli jiena l-istess Ma fittixtekx imma sibtek U meta bistek fixkiltni, inti ridtni u jiena ridtek Bil-mod niżżilt dik il bizzilla minn fuq sidrek U l-ispirti tagħna ngħaqdu kif sibt ruħi ġewwa ġismek Imnifsejk jaħbtu m’għonqi waqt li mmisslek Qalbek, wara fuq l-imħadda qadt infisdek Il-mirja nkissret issa f’għajnejja ed tara r-riflessjoni, jien reali mhux se nigdeb miegħi kun int, ma rrid xejn iżjed jien is-saħħa rrid intik ma rridx inbiddlek għax biċċa minnek fija nibtet u jiġri x’ jiġri lilna xejn u ħadd m’huwa se jifred

Videos